Det pånødes nogle gange én at sætte sig ind i diverse finansielle metoder til opnåelse af kapital. Forskelligartede kapitalfonde, banker, og diverse andre pengeinstitutter er alle baseret på forskellige former for virksomhedsdrift. De betinger desuden den måde du kan låne på. Kassekreditten er et eksempel på en låneform som kan være nyttige i visse sammenhænge, og unyttige i andre.

Kassekredit kan optages på flere forskellige måder

Kassekreditter bruges af virksomheder som en reserve, der skal gøre dem i stand til at foretage hurtige kapitalbevægelser, som de ofte ikke ville være i stand til med et begrænset rådighedsbeløb. Kassekreditten tillader derfor en virksomhed at gå i minus, at spendere midlertidig over evne, så de kan handle og producere under færre restriktioner end normalt. Banker eller andre private pengeinstitutter tilbyder derfor et maksimumbeløb, som der kan bruges af, skulle det blive nødvendigt for privatpersonen eller virksomheden. Renterne der betales af disse penge, afhænger af den mængde af den samlede kassekredit, der tages i brug.

Kassekredit er både til virksomheder og privatpersoner

Forskellige aktører i samfundet, værende de virksomheder eller privatpersoner, kan anmode om at få oprettet en kassekredit. Ikke alle og enhver kan dog oprette en kassekredit. Der er visse minimumskrav som skal være opfyldt, som dog sjældent er mere end aldersmæssige hensyn, såsom dét at modtageren af kassekreditten skal være fyldt 18 år, for at en eventuel anmodning om kassekredit kan godkendes. Måderne hvorpå kassekreditten oprettes, er dog i tilsvarende grad lunefulde. Lån penge nu via din bank, der har sine særlige specifikationer, eller anmod om selvsamme via et pengeinstitut, såsom de forskelligartede kviklånsudbydere, og se hvilken forskel i kassekreditten det medfører. Sidstnævnte er i hovedreglen mindre lempelige med at tilbyde kassekredit, omend i de forskellige krav til tilbagebetaling kan være meget svingende. Privatpersoner, der optager kassekredit, har dog den mulighed at optage et kassekreditlån via forskellige udbydere uden om bankerne.

Princippet er dog analogt, idet de pågældende penge kun kommer forbrugeren i hænde, når de vælger at hæve beløbet på kassekreditten. Således betragtet er kassekreditten anderledes end det almindelige forbrugslån. For sidstnævntes vedkommende indsættes et samlet beløb på en konto, så snart den pågældende anmodning om lån er modtaget og godkendt. Med kassekreditten forudsættes et omvendt princip. Har du derfor flere forskellig former for kassekredit, har du derved ikke et konkret tilgængeligt rådighedsbeløb på din konto, men et potentielt sådant. Dvs. de enkelte beløb kan du anvende efter behov, afhængig af de fluktuerende udgifter som kassekreditten er ment til at skulle afhjælpe, og du kan således have disse reserver som flere forskellige måder at foretage hurtige udbetalinger på. Alt dette er i sig selv ikke uden omkostninger, og det er vigtigt at vide, at en kassekredit kan inddrages ganske hurtigt. For idet lånet ikke udstedes før en konkret anmodning, skal banken eller pengeinstituttet have disse penge ’klar’ til dig, når du beder om dem. Det kan hænde at dette krav ikke kan efterkommes grundet institutternes pengemangel, men i så fald kan nye kassekreditter opsøges på ny.